Log in
Welcome to the 

Ukrainian American Bar Association

Богдан ФУТЕЙ Критерії демократії: верховенство права і судова незалежність

02 May 2018 12:20 PM | Myroslaw Smorodsky (Administrator)

АКТУАЛЬНА  ТЕМА

Критерії демократії: верховенство права і судова незалежність

Упродовж двох днів‚ 20 і 21 лютого‚ у Мюнхені‚ Німеччина‚ відбувалася міжнародна академічна конференція „Реалії верховенства права“. Від Сполучених Штатів Америки у її праці взяв активну участь Старший суддя Федерального суду претензій у Вашінґтоні‚ американській столиці‚ доктор права Богдан ФУТЕЙ. Призначений на цю посаду Президентом Рональдом Рейґаном у 1987 році‚ д-р Б. Футей  відомий і як професор в Українському Вільному Університеті в Мюнхені та професор-гість в Національному університеті „Київсько-Могилянська академія“‚ а також як співавтор різних ініціятив та програм‚ спрямованих на утвердження верховенства права і демократії в незалежній Українській державі. Зокрема видатний правник був членом Робочої групи з питань Конституції України‚ ухваленої 28 червня 1996 року. У березні 2015 року Президент України Петро Порошенко призначив д-ра Б. Футея консультантом Конституційноі комісії.

Нижче вміщуємо головні тези доповіді д-ра Б. Футея на конференції в Мюнхені.

____________________________________________________________________

Верховенство права – наріжний камінь в заснуванні і розвиткові демократії, а демократія, у свою чергу, є надійним засобом досягнення економічного добробуту.

З багатьох характеристик та ознак верховенства права передусім слід підкреслити підставову: всі особи в суспільстві  підпадають під дію закону. Жодна людина не є понад законом, незалежно від її статусу. Водночас джерелом права повинні бути самі люди‚ громадяни країни. По-друге, поняття справедливости передбачає міжособистісне судочинство‚ засноване на важливих стандартах та процедурах. Президент Авраам Лінкольн, виступаючи перед Конгресом у 1861 році з приводу створення Федерального суду претензій, заявив: „Не менш важливим є обов’язок уряду забезпечити правосуддя проти держави на користь громадян  так само‚ як здійснювати правосуддя між приватними особами“.

Третім важливим чинником є збереження індивідуальних свобод. Четвертим – застосування судового прецеденту. П’ятим – політична система повинна засновуватись на розподілі повноважень з дієвою системою „перевірок” та „противаг“.

Нарешті‚ надважливимм критерієм є незалежний суд. Як не може бути ринкової економіки без приватної власности, так само не може бути поваги до верховенства права без незалежного суду.

Вимоги щодо незалежности суддів можуть дещо відрізнятись між країнами, реальність та практичність такої незалежности полягає в тому, щоб суд виконував свою основну функцію – забезпечення верховенства права. Верховенство права в англійському праві завжді означало, що дії уряду ніколи не можуть бути понад законом.  Верховенство права ґарантує кожній особі безпосередній доступ до суду та його органів, невтральний та незалежний суддяя визначає‚ чи певне діяння є правомірним.

Метою будь-якої судової системи, є забезпечення стабільности в суспільстві шляхом послідовного застосування права та дотримання Конституції. Неконституційне застосування судових рішень має далекосяжні неґативні наслідки не лише для юристів‚ але для усього суспільства країни.

Незалежно від того‚ чи йдеться про систему звичаєвого чи цивільного права, продуктивними є наступні кроки:

утвердження судової незалежности в цілому;

неухильне виконання рішень, ухвалюваних надійною, шанованою та незалежною судовою системою;

прийняття Кодексу поведінки суддів.

Судді повинні не тільки уникати  неправомірної поведінки, але й такої‚ що справляє враження непристойности та неприйнятности. Якщо вчинок викликає сумнів з боку eтики та моралі, то потрібно утриматись від цього діяння. Крім того, суди повинні абсолютно відмовитися від відвідувальних годин, де одна сторона може  зустрічатися індивідуально з суддею за зачиненими дверима без офійного судової процедури та іншоі сторони. Слід також уникати  конфліктів інтересів та подавати звіти про фінансові доходи.

Судова незалежність не означає, що судді роблять, як хочуть – їхнэ діяльність має повною мірою узгоджуватися з Конституцією та законами країни.

У цивільних, а також країнах звичаєвого права, незалежність суддів, в кінцевому рахунку, багато в чому залежатиме від сумління та свідомости самих суддів. Ніхто не поважатиме суддів, доки вони не почнуть поважати самі себе.

 Є два аспекти, в яких судді повинні бути незалежними. По-перше, вони повинні бути чесними брокерами, незалежними та невтральними, щодо сторін. Судді повинні вирішувати справи неупереджено, на підставі фактів та права, без будь-якого тиску, неправомірного впливу, погроз, прямих чи опосередкованих, від жодної сторони чи установи. Моральне зобов'язання судді щодо такої незалежности усуває фаворитизм та корумпованість судової системи країни. Якщо судді не дотримуватимуться цього морального зобов’язання, громадськість втратить довіру в справедливість свого суспільства, породжуючи цинізм, гнів та нестабільність.

Суддя Верховного суду США Фелікс Франкфуртер влучно висловився: „Судова влада не має ні гаманця, ні меча, і тільки опирається на довіру громадськости до своіх моральних санкцій“. 

По-друге, судова влада, а отже, і кожен суддя зокрема повинна діяти як рівноправна і незалежна від інших гілок влади. Судді незалежні в цьому сенсі, якщо вони не є зв’язані з іншою гілкою влади чи політичною партією. Дуже важливо, щоб суди мали юрисдикцію і можливість обмежувати законодавчу владу чи виконавчу владу, трактуючи закони та офіційні акти, визнаючи їх неконституційними, коли вони зменшують права громадян. Крім того, для того, щоб незалежність суддів мала практичний ефект, такі тлумачення повинні забезпечуватись законодавчою та виконавчою гілками влади.

У Сполучених Штатах становлення судді є професійним досягненням юридичної кар’єри.  Бути суддею означає бути на одній з найбільш шанованих посад в американському суспільстві. Через повагу до суддів суди мають великий авторитет та довіру людей.  Соціологічне опитування‚ проведене компанією „Gallup“ в 2017 році, показало, що 68 відс. американців довіряють федеральним судам.

 Всі федеральні судді, визначені статтею III, перебувають на своіх посадах за умови гідноі поведінки і можуть бути усуненими тільки через процедуру імпічменту Конгресом.  Судовий імунітет поширюється тільки  щодо судових рішень та процесу їх винесення. Судді не мають імунітету, в кримінальних справах та договірних зобов'язаннях.

Перша Поправка до Конституції ґарантує для громадськости та преси доступ до судових процесів. Інформуючи громадськість про судові справи, преса допомагає контролювати незалежність судової влади.

Перехід України від адмістративно-командної системи до принципу верховенства права почався з Акту проголошення Незалежности Украіни 24 серпня 1991 року і  наступного підтвердження 90 відсотками населення України під час Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. Згодом, 28 червня 1996 року, – дебатами та ухваленням 315 голосами у Верховній Раді Конституції України. Цим Україна зробила черговий крок  до спільноти демократичних держав, які шанують верховенство права та систему вільної ринкової економіки як найвищі цінності.

Конституція визначила те, що найбільше цікавило украінців: національні інтереси, заснування державности, ґарантування прав та свобод, які утискались в Радянському Союзі, а також перспективу соціяльних змін‚ які принесе  з собою демократичне майбутнє України.  Конституція дістала однозначне схвалення від міжнародних організаціями, включаючи Венеціянську комісію, котра підкреслила важливость ґарантування численних особистих прав і свобод для громадян України.

Проте  навіть через 21 рік Конституція України залишається в процесі вдосконалення. Кожного разу з обранням нового Президента відбувається спроба внести зміни або прийняти новий Основний Закон. Нинішній уряд України також робить спроби в цьому напрямку. Президент Петро Порошенко своїм указом створив нову Конституційну комісію. Її мета – внести зміни у більшій мірі демократичні‚ наблизити Конституцію до міжнародних стандартів, виходяячи з того, що  України реформується в напрямі европейської інтеґрації.

Довгоочікувана судова реформа в Україні вступила в силу 2 червня 2016 року‚ коли  за конституційні зміни віддали свої голоси 335 депутатів Верховної Ради. Головною метою цих змін є забезпечення незалежности суддів  та подолання корупції в рамках судової влади.

Судова реформа в Україні проґресує повільно, хоча зараз вона рухається у правильному напрямку. 1436 кандидатів подали заяви на призначення на посади суддів Верховного суду. Лише  113 були обрані та затверджені. Вища Рада юстиції подала імена Президентові для призначення. Вперше Рада громадської доброчесности, яка складається з представників громадянського суспільства, взяла участь у процесі відбору, представляючи свідчення проти багатьох заявників, особливо колишніх суддів.

11 листопада 2017 року Президент П. Порошенко підписав указ про призначення всіх 113 суддів до Верховного суду, і присяга на посаду відбулася того ж дня. 20 листопада 2017 року всі новобрані судді взяли участь у Конференції‚ присвяченій питанням судової етики. Перше пленарне засідання нового Верховного суду було проведено 30 листопада 2017 року, і суддя Валентина Данишевська була обрана Головою цього суду.

Отже, Верховний суд України зформований і розпочав свою роботу 15 грудня 2017 року.

Крім того, було досягнуто проґресу у реформуванні Конституційного суду. Тепер громадяни матимуть право робити подання щодо конституційности законів.

Освіта є однаково важливою у створенні незалежних судових органів‚ які були б авторитетними в очах суспільства і користувалися його повагою, є ґрунтовна професійна освіта суддів‚ а також загальний доступу українців до інформації, що стосується процесу реформ, особливо змін у судовій владі. У зв’язку з цим, першорядним завданням правничих організацій, асоціацій адвокатів та юридичних факультетів є активне пропаґування демократичних принципів, основаних на верховенстві та їхнє засвоєння в судовій культурі України.

Добрий початок  зроблено, але потрібне прискорення.

Перехід від командно-адміністративної системи до порядку, що базується на верховенстві права, нелегкий, але недавні події в Україні та всенародний виступ українців на Майдані під час Революції Гідности, сподіваюся, запевнять остаточний успіх у здійсненні важливих реформ. Не маю сумніву‚ що Україна дорожить своєю незалежністю і пильно дбає про територіальну цілісність, рухаючись в руслі інтеґрування з Европейським союзом.


Powered by Wild Apricot Membership Software